Promessedisconto in oude testamenten

12 december 2017 11:01

In oude testamenten wordt vaak verwezen naar het promessedisconto.

Zoals bekend is het promessedisconto afgeschaft (per 1 januari 1994). Vanaf dat moment wordt dit disconto gelijkgesteld aan de vaste voorschotrente vermeerderd met een opslag van 0,5%. Op 1 januari 1999 is de vaste voorschotrente vervallen. Voor lopende contracten en testamenten is bepaald dat tot 1 januari 2002 de vaste voorschotrente gelijk is aan de ECB depositorente vermeerderd met een opslag van 0,75% (oftewel een opslag van 1,25% voor promessedisconto).

In een besluit voor de erfbelasting heeft de minister van Financiën besloten dat voor de gevallen bij overlijden na 31 december 2001 de depositorente van de Europese Centrale Bank als uitgangspunt kan worden genomen.

Ministerie van Financiën van 20 april 2015; BLKB 2015/488M.

Hierbij treft u aan de link naar de website van De Nederlandse Bank waarop u de rentepercentages kunt vinden: Klik hier voor de rentes

Er is een tabel van de wettelijke rente te vinden, een tabel van het promessedisconto en de vaste voorschotrente, beide doorgerekend met de opslagen